dr Peter Wolf (Niemcy)

Dr. Peter Wolf  i prowadzona przez niego placówka medyczna jest przykładem holistyczngo podejścia do pacjenta.  Leczenie człowieka jako całości, podlegającej swoistym prawidłowościom stoi w stuprocentowej zgodności z najnowszymi badaniami z dziedziny psychoneuroimmunologii. Bogate, 30-letnie doświadczenie w leczeniu chorób onkologicznych i szeroki zakres stosowanych metod terapeutycznych owocuje pozytywnymi wynikami w leczeniu i zadowoleniu pacjentów. Indywidualny program terapii, wsparcie psychologiczne dla pacjenta i jego najbliższych,  tradycyjne środki lecznicze połączone z najnowszymi technologiami, to to, co stanowi o efektywności leczenia.  Terapia prowadzona przez Dr. Wolfa jest terapią integracyjną, mającą na swojej uwadze odżywianie, psychikę, uzupełnianie braków  w obszarze makro- i mikroelementów, wykrywanie i usuwanie blokad metabolicznych, zapobieganie hypoxii, modulacje systemu immunologicznego, nietoksyczne metody prowadzące do zmniejszenia lub usunięcia zmian nowotworowych. Dr. Wolfowi i jego zespołowi nie daje satysfakcji leczenie symptomów. Regulacja supersystemów - nerwowego, hormonalnego, immunologicznego - ma na celu doprowadzenie do równowagi procesów metabolicznych i wzmocnienie własnych sił regeneracyjnych organizmu pacjenta. Jak wielu lekarzy, także i Dr Wolf widzi przyszłość efektywnego leczenia w połaczeniu nurtu holistycznej medycyny naturalnej z  medycyną uniwersytecką. 

 

,,Aegroti salus suprema lex" Dobro chorego najwyższym prawem  (Das Wohl des Patienten ist oberstes Gesetz)

Hipokrates